Privatperson

 

Behandlingar för hela kroppen

- vi anpassar till individen

 

Vi anpassar våra lösningar efter patientens behov. Vår kompetens är att individuellt tillverka ett hjälpmedel eller att individanpassa ett hel- eller halvfabrikat. Vi erbjuder det som passar bäst för att uppnå en god behandling.

 

Lång och beprövad erfarenhet

 

Hos oss finns mycket stor erfarenhet av ortopedteknisk hjälp. Många i vår personal har förutom sin kunskapsbredd även specialistkompetens; till exempel inom hjälpmedel för barn, reumatiker, diabetiker eller amputerade.

 

Vetenskapligt och evidensbaserat

 

Arbetar hela tiden för att behandla efter aktuell forskning och evidens. Ser till att nya upptäckter påverkar vår verksamhet.