Arm/hand

 

Tumartros

 

Artros i tummens grundled är ett vanligt problem och kan uppkomma spontant eller efter en skada tidigare i livet. För att minska ledens rörelse och smärtan, rekommenderar vi att en tumortos användas.

 

Kontakta oss för utprovning av handortos.

 

Om artros

 

Artros medför att broskytorna i en led bryts ner. Ledbrosket i en led har till uppgift att minimera slitage och friktion samt att jämt fördela belastning. Vid artros är det ledytornas brosklager som i första hand bryts ner och förslits. I ett senare skede av sjukdomen kan förändringar av benvävnaden uppkomma. Vanlig debutålder för atros är 55-60 år.

 

Primär artros

 

Orsaken till denna form är fortfarande okänd. Vanligast hos kvinnor samt personer med diabetes.

 

Sekundär artros

 

Härstammar från någon tidigare i livet uppkommen sjukdom eller vanligtvis trauma som t.ex. fraktur genom en ledyta, ledbandsskada eller urledvridning (luxation). Normalt uppkommer inte artrossymptom förrän 10-30 år efter skadan. Andra orsaker till sekundär atros är infektion och reumatoid atrit. Alla kroppens leder kan drabbas av atros. Vanligast med knä- och höftartros.